top of page
Một cơ hội cho trẻ em...

Một cơ hội cho trẻ em...

...một thắng lợi cho thế giới. Tổ chức Big Big World hỗ trợ trực tiếp cho các trẻ em không có cha mẹ ở Trung tâm mồ côi Phan Thiết, Việt Nam.

Cam kết của chúng tôi

Cam kết của chúng tôi

Các em sẽ nhận được sự quan tâm và cam kết từ chúng tôi là giúp các em từ lúc nhỏ cho đến khi học cao đẳng/đại học

Chương trình thực hiện

Chương trình thực hiện

100% các em tốt nghiệp phổ thông trung học đang học cao đẳng/đại học hay đã tốt nghiệp

ĐÓNG GÓP

Các bạn có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho cuộc sống của các trẻ em mồ côi. Việc đóng góp được

khấu trừ thuế của các bạn sẽ giúp cho các em mồ côi ở phía đông nam Việt Nam về giáo dục, y tế

và các nhu cầu xã hội khác.

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Tổ chức Big Big World rất lấy làm tiếc để thông báo về sự ra đi của Arleen LaBella. Arleen đã rất tận tâm với các trẻ em ở Hàm Tân. Tình yêu thương và nghị lực của Bà đã mang tổ chức BBW lên một tầm mới. Tất cả chúng tôi, những người quen biết với Arleen sẽ nhớ Bà rất nhiều và sẽ tiếp tục được khơi gợi cảm hứng từ mẫu gương kiên định của Bà.

 

Big Big World tạo ra Quỹ Giáo dục mang tên Arleen để tiếp tục công việc tốt đẹp của Bà.

Hãy an nghỉ nhé Arleen. Chúng tôi sẽ không quên Bà.

Tổ chức Big Big World hỗ trợ trực tiếp cho các trẻ em ở Trung tâm Trẻ em Phan Thiết, một trung tâmmồ côi ở Việt Nam. Cam kết của chúng tôi là chi trả tiền học phí cao đẳng/đại học cho các em nếu

các em hoàn tất trung học và thi đậu vào trường cao đẳng/đại học. Các em sẽ nhận được sự quan

tâm và cam kết từ tổ chức BBW để giúp cho các em từ nhỏ cho đến khi học cao đẳng/đại học.

Như cha mẹ làm cho con cái của mình.

bottom of page