top of page
Đóng góp qua PayPal
 
Đóng góp trực tuyến sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hay tài khoản PayPal

ĐÓNG GÓP

Tổ chức Big Big World là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận thành lập theo mục 501(c)(3) mà phần lớn dựa vào sự đóng góp từ các gia đình, các cơ sở thương mại và các cá nhân quan tâm.

Chúng tôi chân thành cám ơn sự đóng góp của Quý ân nhân trong việc giúp đỡ các trẻ em của chúng tôi, và coi mình như là một thành viên trong gia đình của chúng tôi.

 

Đóng góp định kỳ

 

Vui lòng cân nhắc việc đóng góp định kỳ hàng tháng $15, $25, $35, $50 hay $100. Việc đóng góp hàng tháng sẽ tạo một sự khác biệt lớn cho các trẻ em này. Hãy nhấp vào nút đóng góp PayPal và đánh vào khung ghi “Đóng góp hàng tháng”

Đóng góp bằng Séc

 

Đóng góp bằng Séc, trả tới “Big Big World Project”

 

 Gởi thư tới tổ chức Big Big World Project, nhờ chuyển tới Barbara Quist, 4913 28th St N, Arlington, VA 22207-2711.

bottom of page