top of page

Một cơ hội cho trẻ em...

...một thắng lợi cho thế giới. Tổ chức Big Big World hỗ trợ trực tiếp cho các trẻ em

không có cha mẹ ở Trung tâm mồ côi Phan Thiết, Việt Nam. 100% các em tốt nghiệp phổ thông trung học đang học cao đẳng/đại học hay đã tốtnghiệp.

Sứ mệnh của tổ chức BBW

 

Tổ chức Big Big World hỗ trợ trực tiếp cho các trẻ em không có cha mẹ. Các em sẽ nhận được sự quan tâm và cam kết từ tổ chức BBW để giúp cho các em từ lúc nhỏ cho đến khi học cao đẳng/ đại học. Như cha mẹ làm cho con cái của mình.

 

Mục tiêu của chúng tôi là:

 

1)   Cung cấp nguồn và quỹ tài trợ nhằm cải thiện điều kiện sống cho các em;

 

2)   Tạo điều kiện để các em trải nghiệm cuộc sống tích cực; và

 

3)   Mở mang kiến thức cho các em qua việc học, xây dựng lòng tự trọng và huấn luyện các kỹ năng trong cuộc sống cũng như trong công việc để các em có cơ hội thành công

 

bottom of page